Fra Peter

Britisk høylitteratur? Pyttsan, hvem bryr seg om detaljene? Så lenge en historie går under Sigmars navn er den godkjent av meg.