Folk på julebesøk nøt Larsen julegave sammed med meg. Ekte juleånd, med ekte brus!