Dette blir nok en utholdenhetstest å komme seg igjennom.