Da mangler jeg faktisk bare Final Fantasy VIII på PS1 for å ha en komplett samling der. Det hadde jeg aldri trodde skulle være innenfor rekkeviddet mitt.