Lot dem tørke over natten etter å ha tørket dem med papir.