For et «sjeldent» spill dette må være når det står «Rare» på etuiet.